Informacje dla osób dokonujących indywidualnie rejestracji na konferencje/seminaria/szkolenia/publikacje, dla których Realizator przygotowuje zlecenia przedpłat

Informacja dla osób dokonujących indywidualnie rejestracji na konferencje/seminaria/szkolenia/publikacje KRAJOWE, dla których Realizator przygotowuje zlecenia przedpłat

Informacja dla osób dokonujących indywidualnie rejestracji na konferencje/seminaria/szkolenia/publikacje ZAGRANICZNE, dla których Realizator przygotowuje zlecenia przedpłat