Cenniki dostaw sukcesywnych

UWAGA

Informacja ważna dla osoby składającej Zamówienie:
Osoba generująca zamówienia w systemie DZIEKANAT zobowiązana jest przy składaniu zamówienia do każdorazowego
wskazywania następujących informacji:
przedmiotu zamówienia, poz. z cennika oraz ceny jednostkowej brutto.
W celu skutecznej dostawy należy również w uwagach do zamówienia wskazać następujące dane:
imię i nazwisko osoby odbierającej, dokładny adres dostawy
(np. ul. prof. Z. Szafrana 21, Budynek A-7, Pokój 102, I piętro, 65-516  Zielona Góra),
godz. pracy, nr tel. kontaktowego.
Zamówienia złożone niepoprawnie będą realizowane po uzupełnieniu  wymaganych informacji
przez Zamawiającego, co znacznie wydłuży termin realizacji.

INSTRUKCJA SPOSOBU GENEROWANIA ZAMÓWIENIA W SYSTEMIE DZIEKANAT PRZY UŻYCIU CENNIKA WPROWADZONEGO DO SYSTEMU

Cennik na sukcesywną dostawę tuszy i tonerów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących(Umowa nr U/RA-ZP-2610.59.2021) ważna do 30.11.2022r. lub wyczerpania kwoty z umowy.
Plik formatu PDFCennik sukcesywnej dostawy papieru higienicznego dla jednostek Uniwersytetu Zielonogórskiego.(Umowa nr RA-ZA-37/2021) ważna do 16.08.2022 lub do wyczerpania kwoty umowy
Plik formatu PDFSukcesywna dostawa materiałów biurowychSukcesywna dostawa materiałów biurowych (Umowa nr U/RA-ZP-2610.17.2021) ważne do 22.07.2022 r. lub wyczerpania kwoty umowy.
Plik formatu PDFCennik na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego oraz innych artykułów papierniczych(Umowa nr U/RA-ZP-2610.31.2021) ważne do 27.07.2022 r. lub wyczerpania kwoty umowy.
Plik formatu PDFSukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiegoważne do 17.02.2022 r. lub wyczerpania kwoty umowy. (Umowa nr U/RA-ZP-51/2020)
Plik formatu PDFCennik na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego(Umowa nr U/RA-ZP-2610.9.B.2021) ważne do 07.06.2022 r. lub wyczerpania kwoty umowy.
Plik formatu PDFCennik na sukcesywną dostawę wody mineralnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego(Umowa nr U/RA-ZP-2610.9.A.2021) ważne do 07.06.2022 r. lub wyczerpania kwoty umowy.
Plik formatu PDFCennik sukcesywnej dostawy odzieży roboczej oraz środków czystości BHP dla jednostek Uniwersytetu Zielonogórskiego(Umowa nr RA-ZA-15/2021) ważna do 04.05.2022 lub do wyczerpania kwoty umowy.
^