Cenniki dostaw sukcesywnych

UWAGA

Informacja ważna dla osoby składającej Zamówienie:
Osoba generująca zamówienia w systemie DZIEKANAT zobowiązana jest przy składaniu zamówienia do każdorazowego
wskazywania następujących informacji:
przedmiotu zamówienia, poz. z cennika oraz ceny jednostkowej brutto.
W celu skutecznej dostawy należy również w uwagach do zamówienia wskazać następujące dane:
imię i nazwisko osoby odbierającej, dokładny adres dostawy
(np. ul. prof. Z. Szafrana 21, Budynek A-7, Pokój 102, I piętro, 65-516  Zielona Góra),
godz. pracy, nr tel. kontaktowego.
Zamówienia złożone niepoprawnie będą realizowane po uzupełnieniu  wymaganych informacji
przez Zamawiającego, co znacznie wydłuży termin realizacji.

INSTRUKCJA SPOSOBU GENEROWANIA ZAMÓWIENIA W SYSTEMIE DZIEKANAT PRZY UŻYCIU CENNIKA WPROWADZONEGO DO SYSTEMU

Plik formatu PDFSukcesywna dostawa papieru higienicznego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego (Umowa nr U/RA-TL-Z-PU-51/2019) ważna do 21-07-2020 r. lub wyczerpania kwoty umowy.
Plik formatu PDFSukcesywna dostawa środków czystości i akcesoriów do utrzymania czystość część 2 - koncentraty (Umowa nr RA-Z-08/2019) ważna do 10.04.2020 lub do wyczerpania kwoty umowy.
Plik formatu PDFSukcesywna dostawa środków czystości i akcesoriów do utrzymania czystość część 1 - środki czystości (Umowa nr RA-Z-08/2019) ważna do 10.04.2020 lub do wyczerpania kwoty umowy.
Plik formatu PDFSukcesywna dostawa części i akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu ZielonogórskiegoUmowa nr U/RA-Z-6/2019 - ważne do 20.05.2020 r. lub wyczerpania kwoty umowy.
Plik formatu PDFSukcesywna dostawa tuszy i tonerów(Umowa nr U/RA-Z-07/2019) ważna do 26-03-2020 lub do wyczerpania kwoty umowy. Prosimy po wyborze poz. z listy o podawanie w uwagach do zam. dokładnego modelu drukarki oraz w nawiasie pełnego oznaczenia fabrycznego z opakowania lub kasety/tuszu.
Plik formatu PDFSukcesywna dostawa wody butelkowanej dla jednostek Uniwersytetu Zielonogórskiego (Umowa nr RA-Z-02/2019) ważna do 26.02.2020 lub do wyczerpania kwoty umowy
Plik formatu PDFSukcesywna dostawa materiałów biurowych(Umowa nr U/RA-Z-88/2018) ważna do 05-02-2020 lub do wyczerpania kwoty umowy. Zamówienia w systemie DZIEKANAT prosimy składać przy wykorzystaniu wprowadzonego cennika! Wszelkie uwagi co wybranych poz. w kwestii żądanej kolorystyki, wzoru, desenia itp. prosimy umie- szczać w uwagach do zamówienia odpowiednio dla konkretnej poz.
Plik formatu PDFSukcesywna dostawa papieru kserograficznego oraz innych artykułów papierniczych(Umowa na U/RA-Z-79/2018) jest ważna do 17-01-2020 lub do wyczerpania kwoty umowy. Zamówienia w systemie DZIEKANAT prosimy składać przy wykorzystaniu wprowadzonego cennika! Wszelkie uwagi co wybranych poz. w kwestii żądanej kolorystyki, wzoru, desenia itp. prosimy umie- szczać w uwagach do zamówienia odpowiednio dla konkretnej poz.
Plik formatu PDFSukcesywna dostawa odzieży roboczej oraz środków czystości BHP dla jednostek Uniwersytetu Zielonogórskiego (Umowa nr RA-TL-Z-PU-80/2018) ważna do 01.12.2019 lub do wyczerpania kwoty umowy
Plik formatu PDFSukcesywna dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego(Umowa nr U/RA-TL-Z-66/2018) - ważne do 03.01.2020 r. lub wyczerpania kwoty umowy
^