Cenniki dostaw sukcesywnych

UWAGA

Informacja ważna dla osoby składającej Zamówienie:
Osoba generująca zamówienia w systemie DZIEKANAT zobowiązana jest przy składaniu zamówienia do każdorazowego
wskazywania następujących informacji:
przedmiotu zamówienia, poz. z cennika oraz ceny jednostkowej brutto.
W celu skutecznej dostawy należy również w uwagach do zamówienia wskazać następujące dane:
imię i nazwisko osoby odbierającej, dokładny adres dostawy
(np. ul. prof. Z. Szafrana 21, Budynek A-7, Pokój 102, I piętro, 65-516  Zielona Góra),
godz. pracy, nr tel. kontaktowego.
Zamówienia złożone niepoprawnie będą realizowane po uzupełnieniu  wymaganych informacji
przez Zamawiającego, co znacznie wydłuży termin realizacji.

INSTRUKCJA SPOSOBU GENEROWANIA ZAMÓWIENIA W SYSTEMIE DZIEKANAT PRZY UŻYCIU CENNIKA WPROWADZONEGO DO SYSTEMU

Plik formatu PDFCennik sukcesywnej dostawy materiałów biurowych(Umowa nr RA-ZP.2610.50.2022) ważna do 25.10.2023 lub do wyczerpania kwoty umowy
Plik formatu PDFCennik sukcesywnej dostawy środków czystości dla jednostek Uniwersytetu Zielonogórskiego(Umowa nr RA-ZP.2610.27.2022) ważna do 07.06.2023 lub do wyczerpania kwoty umowy
Plik formatu MS ExcelCennik na sukcesywną dostawę tuszy i tonerów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących(Umowa nr U/RA-ZP-2610.59.2021) ważna do 30.11.2022r. lub wyczerpania kwoty z umowy.
^