Dodatkowe informacje wspomagające planowanie

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w związku z koniecznością uzupełnienia i modyfikacji Planów zakupów towarów i usług udostępniamy poniżej pliki z dodatkowymi informacjami, które będą wspomagać osoby, które zajmują się wprowadzaniem danych do PLANÓW.

Załączniki: (w załączeniu)

  1. Dodatkowe informacje niezbędne do uzupełnienia Planów na 2022 r
  2. Jak zmienić rodzaju przedmiotu zamówienia we wprowadzonych już planach