Regulamin udzielania zamówień publicznych

Zarzadzenie nr 169 z dnia 31 pazdziernika 2022roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Zielonogórskim

^